Eğitim Anlayışımız

Eğitim anlayışımız; insan hayatına yön veren, dünya ve ahiret hayatının şekillenmesinin temelini oluşturan okul öncesi dönemini, sevgi, bilgi ve güzel deneyimlerle donatmaktır.


Eğitim modelimizin temelinde Milli ve Manevi değerlerine uygun gelişen toplum yapısına adapte olan hem gelenekçi hem de çağın gerektirdiklerini içselleştirebilen nesiller yer alır.

Sorumluluk

Tüm faaliyetler kurumsal ilkelere, toplumsal ve etik değerlere uygundur.

Güven

Çalıştığımız tüm kurum ve kişilerle güven temelli iletişim bağı oluştururuz.

Çocuk Merkezlilik

Önce çocukların faydasını gözeterek çocuk merkezli hizmet hareketini savunuyoruz.

Dayanışma

Çocukların eğitim ve gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri yapıyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Milli ve Manevi değerleri neşet eden milli ve manevi unsurların tümü, değerler eğitimi programımızın temelini oluşturur.


Bu sayede değerlerine bağlı, başarılı ve erdemli nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.ATÖLYELER

Sosyal, yenilikçi ve üreten çocuklar...

 
 

Her Çocuk İyi Eğitimi Hakeder!